ინფორმაციისა და კიბერუსაფრთხოების საფუძველი თანამედროვე სამყაროში: არსებული რისკები და თავდაცვის მექანიზმები

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ბიზნესისა და ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის, AUF-ის (ფრანკოფონის საუნივერსიტეტო სააგენტო), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და თიბისი ბანკის თანამშრომლობით გაიმართება ტრენინგი თემაზე “ინფორმაციისა და კიბერუსაფრთხოების საფუძველი, თანამედროვე სამყაროში არსებული რისკები და თავდაცვის მექანიზმები”? ტრენინგის მიზნები

 • გააცნოს ტრენინგის მონაწილეებს რა არის ინფორმაცია, რა ტიპის ინფორმაციები არსებობს, რას გულისხმობს ინფორამციული და კიბერ უსაფრთხოება;
 • გააცნოს ტრენინგის მონაწილეებს რა ტიპის რისკები არსებობს კიბერ სივრცეში, ვინ
 • არიან აღნიშნული რისკების წყაროები და როგორ დავიცვათ თავი;
 • გააცნოს ტრენინგის მონაწილეებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ
 • მიმდინარე კიბერ თაღლითობები და მათგან თავდაცვის საშუალებები;
 • გააცნოს ტრენინგის მონაწილეებს ელ.ფოსტის, ინტერნეტის,
 • ორგანიზაციის;ელექტრონული სისტემების უსაფრთხო მოხმარების წესები;
 • გააცნოს ტრენინგის მონაწილეებს საერთაშორისო ISO 27001 სტანდარტის საფუძვლები;
 • გააცნოს ტრენინგის მონაწილეებს, თუ როგორ იყენებენ ორგანიზაციები ISO 27001 სტანდარტს, რათა უზრუნველყონ რისკების მართვაზე დაფუძნებული უსაფრთხო გარემოს არსებობა;
 • გააცნოს ტრენინგის მონაწილეებს ბიზნეს უწყვეტობის საფუძვლები.


  ტრენინგის თემატიკა 5 საათის განმავლობაში შემდეგ საკითხებად იქნება დაყოფილი:
 • ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების ცნობიერების ასამაღლებელი ტრენინგი;
 • საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ;
 • ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების გამოწვევები;
 • ISO 27001 შესავალი;
 • ISO 27001 ინფორმაციული უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმები Annex A;
 • Cyber Kill Chain მიმოხილვა;
 • ინფორმაციის კლასიფიკაცია

ტრენერი: ირაკლი გაგოშიძე – კრისტალის ინფორმაციული უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

ღონისძიება გაიმართება პროგრამა Zoom-ში:
https://us02web.zoom.us/j/81166804422
Zoom-ში შემოსვლამდე გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა:
https://bit.ly/3kIpyyV

თარიღი: 23 ოქტომბერი
⏰ დასაწყისი: 12:00 საათი

ინფორმაციისა და კიბერუსაფრთხოების საფუძველი თანამედროვე სამყაროში: არსებული რისკები და თავდაცვის მექანიზმები
Scroll to top