ღონისძიებები

დაგეგმილი აქტივობები

ტიპიდასახელება
კოლოქვიუმი საუნივერსიტეტო და ბიზნეს სფეროში სამეცნიერო ეთიკის კოდექსი
სწავლებაჭკვიანი ქალაქი და ნივთების ინტერნეტი. ტექნოლოგია, ბიზნესი და პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება
სწავლებათანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კვების მრეწველობა და ეკოლოგია
TBC-ის მიერ შემოთავაზებული ტრენინგისაბანკო საქმე
TBC-ის მიერ შემოთავაზებული ტრენინგი მარკეტინგი
სწავლება-სემინარი, პრაქტიკუმიინტერნეტი და პირადი ინფორმაციის დაცვის პრობლემები
სწავლება-სემინარი, პრაქტიკუმინაბიჯები კარიერული წარმატებისაკენ
სწავლება-სემინარი, პრაქტიკუმი მარკეტინგი დამწყები მეწარმეებისათვის
სწავლება-სემინარი, პრაქტიკუმი პრობლემების ანალიზი და გადაჭრის გზების დასახვა
მრგვალი მაგიდა“ნივთების ინტერნეტი” (IoT), ახალი ტექნოლოგიები და ახალი გამოწვევა ბიზნესიასათვის
მრგვალი მაგიდაუნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამები და დასაქმების პრობლემა
Scroll to top