ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არის საქართველოს უდიდესი ბიბლიოთეკა და საზოგადოებრივ-საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის წიგნადი ფონდი მოიცავს 4 მილიონზე მეტ ეგზემპლარს, როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე და გამოირჩევა უნიკალურობით.

სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები

მოიცავს სამეცნიერო ჟურნალებს, წიგნებს და სხვა მასალებს. ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბიბლიოთეკის შენობიდან.
კემბრიჯის უნივერისტეტის გამომცემლობის ბაზა​
ბრიტანული სამეფო გამომცემლობა მოიცავს უამრავ წიგნს წფგასგფუსგფუყსფუისგბსდფუკსვზსჰფგვსჯკდფგ
OpenEdition brings together four platforms dedicated to electronic resources and academic information in the humanities and social sciences. Your access to these services is provided by: TSU National Scientific Library. By supporting OpenEdition, your institution is actively promoting Open Access scientific publishing.
Scroll to top